راه دیگر
ساعت ٥:۱٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/٩/٢۳  کلمات کلیدی:
 
راز گل سرخ
ساعت ۱:٢٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/٩/۱٥  کلمات کلیدی:

 

"نسیم سرد پاییزی"

                چه سنگدل است  و بی رحم

                   می برد سرخی گلها و  سبزی گلزاران

                                بی آنکه بپرسد از هزاران دلی که اندوهبار است

                                              بی آنکه بفهمد جفای باغچه را             

.

.

.

 

 خداکند آن گل سرخ وسط باغچه حیاط

        که دستان بی رحم پاییزنتواست پرپرش کند ،

              نشانه ای باشد از پایان روزهایی ، که خزان زده است

                  بهانه ای باشد برای حضور بلبل ،که دوباره خرمی و صفا به ارمغان آرد