مثل هیچکس
ساعت ۱٠:٥٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/۱/۱٧  کلمات کلیدی:

دلگیر که می شوم به تک درخت بیدی تکیه می زنم که تو کاشته ای

نمی پرسم که سایه اش را برمن می گستراند

یا نسیم خنک برایم به ارمغان میاورد

رها می کنم خیال را تا بپیچد به تنه آن

تا آویزان شود به شاخه های افتاده بر زمینش

برقصد با آهنگ موزون باد، هنگامی که لای شاخه های آن می پیچد

تو اگر نیستی 

تو اگرنباشی

باز من زمزمه میکنم حرفی را که نگفتم ،نتوانستم

تو چون شرابی و من دوست دارم گذر زمان را

مست تر می شوم از تو ،هر روز که میگذرد