پنجه در پنجه روزگار
ساعت ۱:٤٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱/۳۱  کلمات کلیدی:

"روزگارا"

که چنین به من سخت میگیری باخبر باش که پژمردن من آسان نیست

گرچه دلگیرتر از دیروزم لیک باوردارم زندگی باید کرد.