چه احساس خوشی

آن زمان که دل مرده وروزگارم خاکستری بود

این تو بودی که با قلم ، بوم نقاشی من و رنگی رنگی کردی

                              واین من هستم که

از ترس فروکش شدن ، احساس خوشی که هرآن سودای فوران دارد 

                                                    غل وزنجیر کرده ام

/ 3 نظر / 35 بازدید
فرشته

سلام آقا شاهین. خوشحالم که بعد از مدتها دوباره فعال شده اید. و از آن بهتر چیزی که سروده اید نشان از بهتر شدن روحیتون داره انگار... [گل]

گل یخ

به به بسیار زیبا[گل] مث اینکه خرده ذوقی ،سر سوزن طبع شعر هم در شما پیدا میشه برادر[نیشخند][نیشخند] قلمت سبز[گل]