الاکراد من الجن

الاکراد من الجن

گذر زمان نیز نمیتواند سنگینی این جمله که قرنها سینه به سینه نقل شده را از روی شانه کم کند همچون تیغ درون را می زند و چون به نقل از امام صادق (ع) نیز روایت شده است اعتبار وتاثیر گذاری آن نیز به دو چندان می شود .

اگرچه نژاد پرستی افراطی کردها چه بعنوان ابزاری برای مبارزه با انکار نژادی وچه به عنوان ابزاری برای احساس اصالت وهویت ، تبعات منفی زیادی برای آنها داشته اما همواره انها را از گزند وآسیب مصون داشته و با کمترین تغییر، میراث دار نژاد و فرهنگ نیاکان خود شده اند . مردمانی که اکنون با این نژاد شناخته شده اند نمی تواندهیچ شباهت ظاهری وغیر ظاهری به این ناشناخته ی موجود داشته باشد مگر اینکه جن ها نیز دلیر وسلحشور ، ریشه دار وبی آزارو نوع دوست باشند،که در این صورت باید از بانیان این نظریه که سامی نژاد بوده اندوظاهراً جن ها را خوب شناخته اند ، پرسید .

 ملتی که نیاکان آنها از عهد باستان به گواه مستشرقین سرشناس به لحاظ سلحشوری وجنگاوری ، قومی "پرطمطراق ونیرومند" بوده اند  و به لحاظ فرهنگ نیز بعنوان عضوی ازپیکره قومی ایران زمین دست کم از همسایگان خودبالاتر بوده اند، چطور ممکن است از جنس انسان نبوده و به جن تعبیرشوند. 

اولین استدلالی که در این ارتباط به چشمم خورد مطلبی بود ازحبیب اله تابانی پژوهشگر مسائل تاریخی ؛ اینکه ملتهای مغلوب از عهد باستان تا به امروز برای توجیه شکستهای خود، پیروزیهای طرف مقابل را منتسب به  نیروهای غیبی یا بیگانه و یا ... می نمودند تا عذری باشد برای شکستهای خود وبی ارزش کردن توانایی دیگران . این تحلیل به نظر درست می آید زیرا این دو ملت در عصر باستان (چه پیش از تشکیل اولین حکومت ایرانی وچه بعد ازآن)همیشه با هم درگیر بوده اند، قرینه دیگر برای درستی این استدلال می توان به یادداشتی از نویسنده سعودی درروزنامه عکاظ اشاره کرد که عین همین تعبیر را بدون هیچ کم وکاستی در خصوص آقای دکتر ظریف وزیر توانمند امورخارجه کشورمان به کار گرفته بود .

.... صالح إبراهیم الطریقی نویسنده افراطی وابسته به آل سعود هم در روزنامه عکاظ حمله ای شدید به وزیر امورخارجه ایران کرده و با تشبیه وی به «جن» به توانایی های وی در عرصه دیپلماتیک اعتراف کرده و در ادامه توهین خود به وزیر امورخارجه کشورمان، خواستار تشکیل وزارتخانه های جن برای مقابله با ایران شده است! ....

 

/ 1 نظر / 32 بازدید
رز آبی

سلام اما؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟