پریشان گویی

مناجات:

آنچنان حیران دیوان تو شده ام که نامفهوم شده ای

        ازتو وحشت دارم، می ترسم

                   مرا دیگربا تو کاری نیست

                            برای نجات، چنگ به ریسمانی می زنم

                                      که با عقل و اخلاق و وجدان بافته اند

/ 2 نظر / 32 بازدید
سلام

یدالله فوق ایدیهم

قصه گو

سلام. از مطالب جدید خبری نیست؟[ناراحت]